پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 51 سوره طه:

"قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى"

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 51 سوره طه:

"فرعون گفت: پس حال اقوام سلف (که خداشناس و خداپرست نبودند) چیست؟"

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 51 سوره طه:

"(Pharaoh) said: "What then is the condition of previous generations?""من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده