پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 20 سوره طه:

"فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى"

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 20 سوره طه:

"موسی چون آن را به زمین افکند عصا اژدهایی مهیب شد که (به هر سو) می‌شتافت."

این آیه در حزب سه جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره طه، سوره بیستم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 135 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 20 سوره طه:

"He threw it, and behold! It was a snake, active in motion."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 20 سوره طه)