پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره مریم :

"ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا"

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مریم، سوره نوزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 98 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره مریم :

"در این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاصّ خود زکریا سخن می‌گوید."

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره مریم، سوره نوزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 98 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره مریم :

"(This is) a recital of the Mercy of thy Lord to His servant Zakariya."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 2 مریم)