پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 108 سوره كهف:

"خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا"

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 110 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 108 سوره كهف:

"همیشه در آن بهشت ابد منزل یافته و هرگز از آنجا انتقال نخواهند یافت."

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 110 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 108 سوره كهف:

"Wherein they shall dwell (for aye): no change will they wish for from them."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده