پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور روآندا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت روآندا (Rwanda) کیگالی (Kigali) می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت رواندا) (پایتخت روآندا) (پایتخت کشور رواندا) () (پایتخت کشور روآندا) (پایتخت رو اندا) (پايتخت رواندا) (نام پایتخت روآندا) (نام پایتخت رواندا) (پایتخت رواندا کجاست) (بايتخت رواندا) (کشور رواندا) (پا یتخت کشور رواندا)