پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور روآندا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت روآندا (Rwanda) کیگالی (Kigali) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت رواندا) (پایتخت روآندا) (پایتخت کشور رواندا) () (پایتخت کشور روآندا) (پایتخت رو اندا) (پايتخت رواندا) (نام پایتخت رواندا) (نام پایتخت روآندا) (پایتخت رواندا کجاست) (پا یتخت کشور رواندا)