پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 84 سوره كهف:

"إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا"

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 110 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 84 سوره كهف:

"ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم و از هر چیزی رشته‌ای به دست او دادیم."

این آیه در حزب یک جز شانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 110 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 84 سوره كهف:

"Verily We established his power on earth, and We gave him the ways and the means to all ends."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسیر آیه 84 سوره کهف) (آیه 84 سوره کهف) (سوره کهف آیه 84) (کهف ایه84) (معنی آیه84 سوره کهف)