پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خامنه/دریان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خامنه/دریان 472234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خامنه/دریان باید ابتدا 0472234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خامنه/دریان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0472234123456 را وارد نمایید. شهرستان خامنه/دریان از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان خامنه) ()