پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور روسیه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت روسیه (Russia) مسکو (Moscow) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت روسیه) (مرکز روسیه) (پایتخت روسیه کجاست) (پایتخت روسیه چه نام دارد) (مرکزروسیه) (نام پایتخت روسیه) (پایتخت کشور روسیه) (پایتخت روسیه چیست) (پايتخت روسيه) (مرکز روسیه ) () (مركز روسيه) (مرکز روسیه کجاست؟) (نام پايتخت روسيه) (پایتخت کشورروسیه) (پایتخته روسیه) (پایتخت کشور روسیه کجاست) (کشور روسیه کجاست) (پایتخت روسیه ) (نام پایتخت کشور روسیه) (پایتخت روسیه کجاست؟) (مسکو کجاست) (پایتخت روسیه) (روسیه کجاست) (پایتخت روسیه چیست؟) (بايتخت روسيه) (پايتخت كشورروسيه) (پایتخت روسیه؟) (اسم پایتخت روسیه) (مرکز کشور روسیه) (پايتخت كشور روسيه) (نام مرکز روسیه) (مرکز روسيه) (نام مرکز روسیه )