پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 83 سوره اسرا:

"وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا"

این آیه در حزب دو جز پانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 111 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 83 سوره اسرا:

"و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کنیم از آن رو بگرداند و دوری جوید، و هرگاه شر و بلایی به او روی آورد به کلی مأیوس و ناامید شود."

این آیه در حزب دو جز پانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 111 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 83 سوره اسرا:

"Yet when We bestow Our favours on man, he turns away and becomes remote on his side (instead of coming to Us), and when evil seizes him he gives himself up to despair!"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اسري آيه 83) (سوره اسرا آیه 83) (سوره اسرا ایه 83) (اسرا 83) (آیه 83 سوره اسرا) (آیه+83+اسرا) (ایه 83 سوره اسرا) () (آیه 81 سوره اسراء) (آیه 7 سوره آل عمران) (اسرائ 83)