پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حوری درق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حوری درق 427269 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حوری درق باید ابتدا 0427269 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حوری درق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427269123456 را وارد نمایید. شهرستان حوری درق از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حوری درق)