پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 23 سوره اسرا:

"وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا"

این آیه در حزب یک جز پانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 111 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 23 سوره اسرا:

"و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی کنید و چنانکه یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده شوند (که موجب رنج و زحمت تو باشند) زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و بر آنها بانگ مزن و آنها را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن‌گو."

این آیه در حزب یک جز پانزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 111 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 23 سوره اسرا:

"Thy Lord hath decreed that ye worship none but Him, and that ye be kind to parents. Whether one or both of them attain old age in thy life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honour."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اسرا) (آیه 23 سوره اسرا) (سوره اسرا آیه 23) (سوره اسراء آیه 23) (آیه 23 سوره اسراء) (آيه 23 سوره اسرا) (تفسیر آیه 23 سوره اسرا) (سوره اسرا ایه 23) () (سوره اسراء آيه 23) (سوره اسرا آيه 23) (آيه 23 سوره اسراء) (ایه 23 سوره اسرا) (تفسیر آیه 23 سوره اسراء) (ایه23سوره اسرا) (ترجمه آیه 23 سوره اسرا) (23 سوره اسرا) (ایه 23 سوره اسراء) (سوره اسرا آیه 17)