پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور رومانی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت رومانی (Romania) بخارست (Bucharest) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت رومانی) (مرکز رومانی) (پايتخت روماني) (پایتخت کشور رومانی) (پایتخت رومانی چه نام دارد) (مرکزرومانی) (مركز روماني) (پایتخت رمانی) (نام پایتخت رومانی) () (پایتخت رومانی ) (مرکز رومانی کجاست؟) (پایتخت+رومانی) (پايتخت رماني) (مرکز کشور رومانی) (کشور رومانی) (پايتخت كشور روماني) (رومانی کجاست) (پایتخت کشور رومانی ) (کشوررومانی) (پایتخت رومانیo)