پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور رومانی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت رومانی (Romania) بخارست (Bucharest) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت رومانی) (مرکز رومانی) (پايتخت روماني) (پایتخت کشور رومانی) (پایتخت رومانی چه نام دارد) (مرکزرومانی) (مركز روماني) (پایتخت رمانی) (نام پایتخت رومانی) () (پایتخت رومانی ) (مرکز رومانی کجاست؟) (پايتخت رماني) (مرکز کشور رومانی) (کشور رومانی) (پایتخت+رومانی) (رومانی کجاست) (پايتخت كشور روماني) (نام مرکز رومانی) (مرکزرومانی؟) (پایتخت کشوررومانی) (÷ایتخت رومانی) (پایتخت کشور رومانی ) (کشوررومانی) (نام پایتخت کشور رومانی) (پایتخت رومانیo)