پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قطر چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قطر (Qatar) دوحه (Doha) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قطر) (پایتخت قطر کجاست) (پايتخت قطر) (نام پایتخت قطر) () (پایتخت قطر چیست) (بايتخت قطر) (پایتخت کشور قطر) (پایتخت قطر ) (مرکز قطر کجاست) (مشخصات کشور قطر) (بایتخت قطر) (پایتخت قطر چه نام دارد) (پایتخت قطرکجاست) (‍‍‍‍پایتخت قطر) (پایتخت قطر؟) (پایتختقطر) (پایتخت قطر کجاست؟) (نام پ ایتخت قطر) (پايتخت قطر كجاست) (پاتخت قطر) (کشور قطر) (پایتخت+قطر) (قطر کجاست) (پايتخت قطر ) (قطر پایتخت) (اسم پایتخت کویت)