پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قطر چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قطر (Qatar) دوحه (Doha) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قطر) (پایتخت قطر کجاست) (پايتخت قطر) (نام پایتخت قطر) () (پایتخت قطر چیست) (بايتخت قطر) (پایتخت کشور قطر) (پایتخت قطر ) (مشخصات کشور قطر) (مرکز قطر کجاست) (بایتخت قطر) (پایتخت قطر چه نام دارد) (پایتخت قطرکجاست) (پایتخت قطر؟) (‍‍‍‍پایتخت قطر) (پایتخت قطر کجاست؟) (پایتختقطر) (نام پ ایتخت قطر) (پايتخت قطر كجاست) (پاتخت قطر) (کشور قطر) (قطر کجاست) (پایتخت+قطر) (قطر کجاست؟) (پایتخت قطر) (پايتخت قطر ) (پایتخت قطرکجاست؟) (نام پايتخت قطر) (قطر كجاست) (پایتخت قطر چیست؟) (�ј ��� ����) (قطر پایتخت) (اسم پایتخت کویت)