پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 19 سوره نحل:

"وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ"

این آیه در حزب دو جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره نحل، سوره شانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 128 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 19 سوره نحل:

"و خدا هر چه را پنهان و آشکار دارید به همه آگاه است."

این آیه در حزب دو جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره نحل، سوره شانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 128 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 19 سوره نحل:

"And Allah doth know what ye conceal, and what ye reveal."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده