پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 95 سوره حجر:

"إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 95 سوره حجر:

"همانا ما تو را از شر استهزا کنندگان محفوظ نمودیم."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 95 سوره حجر:

"For sufficient are We unto thee against those who scoff,-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(� � 95 ���� ���) ()