پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 73 سوره حجر:

"فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 73 سوره حجر:

"باری، قوم لوط هنگام طلوع آفتاب به صیحه آسمانی همه هلاک شدند."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 73 سوره حجر:

"But the (mighty) Blast overtook them before morning,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره حجر آیه 73)