پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 64 سوره حجر:

"وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 64 سوره حجر:

"و به حق و راستی به سوی تو آمده‌ایم و آنچه گوییم صدق محض است."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 64 سوره حجر:

""We have brought to thee that which is inevitably due, and assuredly we tell the truth."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده