پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 58 سوره حجر:

"قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 58 سوره حجر:

"فرشتگان پاسخ دادند که ما بر هلاک قومی زشتکار فرستاده شده‌ایم."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 58 سوره حجر:

"They said: "We have been sent to a people (deep) in sin,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده