پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 51 سوره حجر:

"وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 51 سوره حجر:

"و هم بندگانم را از حکایت (فرشتگان) مهمانان ابراهیم آگاه ساز."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 51 سوره حجر:

"Tell them about the guests of Abraham."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده