پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 45 سوره حجر:

"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 45 سوره حجر:

"البته اهل تقوا در باغها و نهرهای جاری خواهند بود."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 45 سوره حجر:

"The righteous (will be) amid gardens and fountains (of clear-flowing water)."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره حجر آیه 45)