پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 40 سوره حجر:

"إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 40 سوره حجر:

"به جز بندگان پاک و برگزیده تو را."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 40 سوره حجر:

""Except Thy servants among them, sincere and purified (by Thy Grace).""

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آيه 40 سوره حجر) (حجر آیه 40) ()