پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پرتغال چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پرتغال (Portugal) لیسبون (Lisbon) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پرتغال) (نام پایتخت پرتغال) (مرکز پرتقال) (پایتخت کشور پرتغال) (پايتخت پرتغال) (مرکز پرتغال) (پایتخت پرتغال کجاست؟) () (پایتخت کشور پرتقال) (مرکزپرتقال) (نام پایتخت پرتقال) (مرکز کشور پرتغال) (بايتخت برتقال) (پایتخت کشورپرتغال) (نام پایتخت کشور پرتغال) (کشور پرتغال) (پایتخت پرتقال ) (پایتخت پرتغال) (کشور پرتغال کجاست) (کشور پرتقال کجاست) (کشور پرتقال) (پايتخت كشور پرتغال) (پايتخت پرتقال) (مرکز پرتغال در جدول) (بايتخت برتغال) (پایتخت پرتغال چه نام دارد) (کشور پرتقالکجاست) (پایتخت پرتغال در جدول) (پایتخت پرتغال) (بایتخت برتقال ) (نام پایتخت کشور پرتقال) (پایتخت پرتغال) (پايتخت كشورپرتقال) (کشور ماسدونیا)