پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پرتغال چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پرتغال (Portugal) لیسبون (Lisbon) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پرتغال) (نام پایتخت پرتغال) (مرکز پرتقال) (پایتخت کشور پرتغال) (پايتخت پرتغال) (مرکز پرتغال) (پایتخت پرتغال کجاست؟) () (پایتخت کشور پرتقال) (مرکزپرتقال) (پایتخت کشورپرتغال) (بايتخت برتقال) (مرکز کشور پرتغال) (نام پایتخت پرتقال) (نام پایتخت کشور پرتغال) (کشور پرتغال) (پایتخت پرتقال ) (پایتخت پرتغال) (کشور پرتغال کجاست) (کشور پرتقال کجاست) (بايتخت برتغال) (پایتخت پرتغال) (بایتخت برتقال ) (پایتخت پرتغال) (پايتخت كشورپرتقال) (کشور ماسدونیا)