پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 17 سوره حجر:

"وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ"

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 17 سوره حجر:

"و آن را از (دستبرد) هر شیطان مردودی محفوظ داشتیم."

این آیه در حزب یک جز چهارده قرآن مجید قرار دارد.
سوره حجر، سوره پانزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 99 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 17 سوره حجر:

"And (moreover) We have guarded them from every cursed devil:"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده