پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 33 سوره ابراهیم :

"وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ"

این آیه در حزب چهار جز سیزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره ابراهیم، سوره چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 52 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 33 سوره ابراهیم :

"و خورشید و ماه گردنده و شب و روز را برای شما مسخر کرد."

این آیه در حزب چهار جز سیزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره ابراهیم، سوره چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 52 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 33 سوره ابراهیم :

"And He hath made subject to you the sun and the moon, both diligently pursuing their courses; and the night and the day hath he (also) made subject to you."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسیر ایه 33 سوره ابراهیم) (سوره ابراهیم آیه 33) (آیه 33 سوره ابراهیم) (تفسیر آیه 33 سوره ابراهیم) ()