پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


4 پاسخ 4

آیه 39 سوره رعد:

"يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"

این آیه در حزب سه جز سیزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره رعد، سوره سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 43 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 39 سوره رعد:

"خدا هر چه را خواهد (از احکام یا حوادث عالم) محو و هر چه را خواهد اثبات می‌کند و اصل کتاب (آفرینش) نزد اوست."

این آیه در حزب سه جز سیزده قرآن مجید قرار دارد.
سوره رعد، سوره سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 43 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 39 سوره رعد:

"Allah doth blot out or confirm what He pleaseth: with Him is the Mother of the Book."

در تفسیرالبرهان از حدیثی از نبی مکرم ص آمده است، خداوند خورشید و ماه را امر کرد و خلق شدند و چون هر دو روشن بودند و روز وشب معنی نداشت، به جبرییل امر کرد ماه را محو کرد ( اثر نور آن را خاموش کرد) واین لکه های سیاه روی ماه همان آثار قدرت نمایی جبرییل است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره رعد آیه 39) (آیه 39 سوره رعد) (سئوالات و جوابهای سوره رعد)