پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لهستان (Poland) وارسا (Warsaw) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لهستان) (مرکز لهستان) (پایتخت کشور لهستان) (نام پایتخت لهستان) (پايتخت لهستان) () (پایتخت لهستان کجاست؟) (پایتخت لهستان چه نام دارد) (لهستان کجاست) (مرکز لهستان کجاست؟) (مرکزلهستان) (مركز لهستان) (کشور پولند) (پایتخت لهستان چیست) (پایتخت لهستان کجاست) (لهستان کجاست؟) (مرکز لهستان کجاست) (پایتخت لهستان ) (کشور لهستان) (پايتخت كشور لهستان) (لهستان كجاست) (پایتخت لهستان؟) (پایتخت کشورلهستان) (نام مرکز لهستان) (كشور لهستان) (مرکز لهستان ) (پلند کجاست) (مرکز لهستان) (پایتخت لهستان) (پاینتخت لهستان) (پایتخت کشورها لهستان) (÷ایتخت لهستان)