پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جوان قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جوان قلعه 422635 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جوان قلعه باید ابتدا 0422635 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جوان قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422635123456 را وارد نمایید. شهرستان جوان قلعه از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه)