پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور فیلیپین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت فیلیپین (The Philippines) منیلا (Manila) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز ‏فیلیپین) (پایتخت فیلیپین) (مرکزفیلیپین) (مرکز فیلیپین کجاست) (نام پایتخت فیلیپین) (مرکز فلیپین) (مركز فيليپين) (پایتخت فیلیپین کجاست؟) (فیلیپین کجاست) (مرکز فيليپين) (پایتخت فلیپین) (مرکز فیلیپین چه نام دارد؟) (نام مرکز فیلیپین) (مرکز کشور فیلیپین) () (مرکز+فیلیپین) (پايتخت فيليپين) (مرکز فیلیپین ) (پایتخت کشور فیلیپین) (مرکزفلیپین) (پایتخت فیلیپین کجاست) (مركز فيليبين) (مركزفيليپين) (پایتخت فیلیپین چیست) (نام پایتخت فلیپین) (بايتخت فيليبين) (پایتخت فیلیپین ) (پايتخت كشور فيليپين) (مرکزفيليپين) (مرکز فیلپین) (کشور فیلیپین) (مرکز فیلیپین) (پایتخت کشورفیلیپین) (نام پايتخت فيليپين) (اسم پایتخت فیلیپین) (فیلیپین کجاست؟) (مرکزفیلیپین کجاست) (مرکز فیلیپن) (مرکز فیلیپین چه نام دارد) (پایتخت فلیپین کجاست) (پایتخت فیلیپین) (مرکزز فیلیپین) (پایتخت فلپین؟) (بايتخت فليبين) (مرکزفیلیپین کجاست؟) (نام پایتخت فلیپین ) (فیلیپین کجاس) (مرکز فیلیپین کجاست؟) (فیلیپین پایتخت) (نام مركز فيليپين) (پاییتخت فیلیپین کجاست/) (مرکز+فیلیپین+کجاست) (مرکز فلیپین ) (مرکزکشور فیلیپین)