پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آنگولا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آنگولا (Angola) لوآندا (Luanda) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آنگولا) (پایتخت انگولا) (پايتخت آنگولا) (مرکز آنگولا) (مرکز انگولا) (پايتخت انگولا) (پایتخت کشور آنگولا) (بايتخت انكولا) (پایتخت کشور انگولا) () (مرکز کشور آنگولا) (پایتخت آنگولا کجاست) (نام پایتخت انگولا) (کشورانگولا) (مرکز کشور انگولا) (نام مرکز آنگولا) (نام پایتخت آنگولا) (مرکزانگولا) (کشور آنگولا) (مرکزآنگولا) (آنگولا) (پايتخت كشور آنگولا) (کشور انگولا) (بایتخت انگولا) (آنگولا کجاست) (نام پایتخت کشورآنگولا) (كشور آنگولا) (پایخت انگولا) (پایتخت انگولا) (مركز انگولا) (مركز آنگولا) (پایتخت کشورآنگولا) (پایتخت آنگولا چه نام دارد) (پایتخت کشورانگولا) (کشورآنگولا) (پايتخت انگولا ) (مركز انكولا) (پاتخت انگولا) (پايتخت كشور انگولا) (آنگولا پایتخت) (پایتخت انگولا ) (پایتخت آنگولا؟) (پايتخت آنگولا؟) (مركزكشورآنگولا) (پاتخت آنگولا) (پايتخت كشور آنگولا ) (پایتخت کشورانگولا) (پاییخت انگولا) (پایتخت کشور انگرا) (نام پایتخت کشور آنگولا) (آنگولا+پایتخت)