پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 63 سوره یونس:

"الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ"

این آیه در حزب سه جز یازده قرآن مجید قرار دارد.
سوره یونس، سوره دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 109 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 63 سوره یونس:

"آنان که اهل ایمان و خداترسند."

این آیه در حزب سه جز یازده قرآن مجید قرار دارد.
سوره یونس، سوره دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 109 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 63 سوره یونس:

"Those who believe and (constantly) guard against evil;-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسير آيه 63 سوره يونس) (آیه 63 سوره یونس)