پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاراگوئه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاراگوئه (Paraguay) آسونسیان (Asunción) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاراگوئه) (پایتخت پاراگویه) (پایتخت کشور پاراگوئه) (پايتخت پاراگوئه) () (مرکز پاراگوئه) (نام پايتخت پاراگويه) (پایتخت کشورپاراگوئه) (پایتخت برزیل)