پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره یونس:

"الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ"

این آیه در حزب دو جز یازده قرآن مجید قرار دارد.
سوره یونس، سوره دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 109 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره یونس:

"الر (از اسرار وحی الهی است) این است آیات الهی که به حقّ و راستی گویاست."

این آیه در حزب دو جز یازده قرآن مجید قرار دارد.
سوره یونس، سوره دهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 109 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره یونس:

"A. L. R. These are the ayats of the Book of Wisdom."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()