پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور گینه نیوپاپو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت گینه نیوپاپو (Papua New Guinea) پورت مورسبی (Port Moresby) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کشورهای 5+1کدامند) (پایتخت گینه )