پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیام 491245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیام باید ابتدا 0491245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491245123456 را وارد نمایید. شهرستان پیام از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیام به رهبری)