پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پورسخلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پورسخلو 4232373 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پورسخلو باید ابتدا 04232373 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پورسخلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04232373123456 را وارد نمایید. شهرستان پورسخلو از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پورسخلو)