پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پالچقلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پالچقلو 422752 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پالچقلو باید ابتدا 0422752 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پالچقلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422752123456 را وارد نمایید. شهرستان پالچقلو از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده