پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 125 سوره اعراف:

"قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ"

این آیه در حزب یک جز نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 125 سوره اعراف:

"ساحران گفتند: ما به سوی خدای خود باز می‌گردیم."

این آیه در حزب یک جز نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 125 سوره اعراف:

"They said: "For us, We are but sent back unto our Lord:"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده