پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 121 سوره اعراف:

"قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ"

این آیه در حزب یک جز نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 121 سوره اعراف:

"Saying: "We believe in the Lord of the Worlds,-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 121 سوره اعراف:

"گفتند: ما ایمان آوردیم به خدای عالمیان،"

این آیه در حزب یک جز نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اعراف 121)