پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاکستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاکستان (Pakistan) اسلام آباد (Islamabad) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاکستان) (پایتخت پاکستان کجاست) (مرکز پاکستان) (پايتخت پاكستان) (نام پایتخت پاکستان) (پایتخت کشور پاکستان) () (مرکز کشور پاکستان) (پایتخت کشورپاکستان) (مرکزپاکستان) (پایتخت پاکستان ) (پایتخت پیشین پاکستان) (مرکز پاکستان کجاست) (پای تخت پاکستان) (پایتخت پاکستان کجاست؟) (پایتخت پاکستان؟) (بايتخت باكستان) (������ ��ǘ��) (نام مرکز پاکستان) (پايتخت پاکستان) (کشور پاکستان) (نام پايتخت پيشين پاكستان) (پایتخت پاکستان چیست) (نام قدیم پایتخت پاکستان) ( پایتخت پاکستان) (÷ایتخت ÷اکستان)