پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاکستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاکستان (Pakistan) اسلام آباد (Islamabad) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاکستان) (پایتخت پاکستان کجاست) (مرکز پاکستان) (پايتخت پاكستان) (نام پایتخت پاکستان) (پایتخت کشور پاکستان) () (مرکز کشور پاکستان) (مرکزپاکستان) (پایتخت کشورپاکستان) (پایتخت پاکستان ) (پایتخت پیشین پاکستان) (مرکز پاکستان کجاست) (پایتخت پاکستان کجاست؟) (پای تخت پاکستان) (بايتخت باكستان) (پایتخت پاکستان؟) (نام مرکز پاکستان) (نام پايتخت پيشين پاكستان) (نام قدیم پایتخت پاکستان) (÷ایتخت ÷اکستان)