پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 31 سوره اعراف:

"يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"

این آیه در حزب سه جز هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 31 سوره اعراف:

"ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد."

این آیه در حزب سه جز هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 31 سوره اعراف:

"O Children of Adam! wear your beautiful apparel at every time and place of prayer: eat and drink: But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 31 سوره اعراف) (سوره اعراف آیه 31) (سوره اعراف آيه 31) (آيه 31 سوره اعراف) (31 اعراف) (اعراف آیه 31) (ایه 31 سوره اعراف) (آیه 31 اعراف) (آیه 31سوره اعراف) () (آيه 31 اعراف) (تفسیر آیه 31 سوره اعراف) (سوره اعراف ایه 31) (سوره اعراف آیه31) (آیه31سوره اعراف) (ایه 31اعراف) (آیه31 سوره اعراف) (سوره اعراف ايه 31) (ايه 31 سوره اعراف) (تفسیر 31 اعراف) (معني آيه 31سوره اعراف)