پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 21 سوره اعراف:

"And he swore to them both, that he was their sincere adviser."

آیه 21 سوره اعراف:

"وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ"

این آیه در حزب سه جز هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 21 سوره اعراف:

"و بر آنان سوگند یاد کرد که من خیر خواه شما هستم."

این آیه در حزب سه جز هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 206 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()