پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور عمان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت عمان (Oman) ماسکت (Muscat) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت عمان) (پايتخت عمان) (پایتخت عمان کجاست) (نام پایتخت عمان) (پایتخت کشور عمان) (پايتخت عمان كجاست) () (پایتخت عمان ) (مرکز عمان) (پایتخت عمان چیست) (پايتخت كشور عمان) (عمان کجاست) (پاتخت عمان) (بايتخت عمان) (پایتخت عمان پرسشکده) (پاىتخت عمان) (مشخصات کشور عمان) (مرکز کشور عمان) (پایتخت عمان؟) (پایتخت عمان چیه) (کشور عمان) (پايتخت عمان ) ( پایتخت عمان) (پایتخت عمان) (عمان پایتخت) (پايتخت امان) (پايتخت عمان كجاست )