پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نروژ چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نروژ (Norway) آسلو (Oslo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز نروژ) (پایتخت نروژ) (مرکزنروژ) (مركز نروژ) (مرکز نروژ کجاست؟) (مرکز نروژکجاست) (پايتخت نروژ كجاست) (پایتخت کشور نروژ) (مرکز نروز) (مرکز نوروژ) (پايتخت نروژ) (مرکز کشور نروژ) (نام پایتخت نروژ) () (پایتخت نروژ چیست) (نروژ کجاست) (نام مرکز نروژ) (مركزنروژ) (مرکز+نروژ) (مرکز نروژ کجاست) (پایتخت نروژ کجاست) (مركز نروز) (پایتخت نروز) (پایتخت نوروژ) (مرکز نروژ ) (مرکز نروژ چیست؟) (مرکز نروژ) (پایتخت+نروژ) (پایتخت کشور نروژ کجاست) (بايتخت نروز) (مركزنروز) (اسم پایتخت نروژ) (مرکزنروز) (پایتخت نروژ) (پایتخت‌نروژ) (پایتخت کشورنروژ) (پایتخت نروزچه نام دارد) (عکسهای پایتخت کشور نروژ) (جمعیت نروژ)