پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نیجریه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نیجریه (Nigeria) آبوجا (Abuja) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت نیجریه) (پایتخت نیجر) (پایتخت کشور نیجر) (پايتخت نيجر) (نام پایتخت نیجریه) (مرکز نیجریه) (پايتخت نيجريه) (پایتخت کشور نیجریه) (مرکز نیجر) (پایتخت نیجریه کجاست) (پایتخت کشورنیجر) (مرکز کشور نیجر) (نام پایتخت نیجر) (پايتخت كشور نيجر) (کشور نیجریه) (مرکز کشور نیجریه) (پایتخت نیجر کجاست) (پایتخت نیجریه ) () (پایتخت نیجریه چیست) (نیجریه کجاست) (پایتخت کشورنیجریه) (مرکزنیجر) (پايتخت كشور نيجريه) (بايتخت نيجر) (مركز نيجريه) (کشور نیجر) (÷ایتخت نیجرچه نام دارد) (مركز كشور نيجر) (مركز كشور نيجريه) (پایتختنیجر) (پایتخت+نیجر) (نام پايتخت نيجر) (مرکزنیجریه) (پایتخت کشور نیجر کجاست؟) (نام پایتخت کشور نیجر) (پاىتخت نىجر) (پایتخت نیجریه) (پایتخت نیجر) (پایتخت نیجیریه) (پایتخت کشور نیجر ؟) (بايتخت نيجريه) (نام کشورها نیجریه) (پایتخت نیجریه چه نام دارد) (پایتخت نیجریه؟) (پايتخت كشورنيجر) (پایتخت نیجر؟) (نام پایتخت نیجر؟) (نیجریه) (پایتخت نیجر چیست) (پاىتخت نىجرىه) (پایتخت نیجریه پرسشکده) (نام پايتخت نيجريه) (نام پایتخت نیجریه ) (پایتخت کشور نیجر؟) (نام مرکز نیجریه) (پایتخت نجریه) (بايتخت كشور نيجر) (مركز نيجر) (پایتخت نیجر) (پایتخت نیجر ) (نیجریه پایتخت) (پایتخت کشورها) (پايتخت گشور نيجر) (�����ی� �ی��)