پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور نیجریه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت نیجریه (Nigeria) آبوجا (Abuja) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت نیجریه) (پایتخت نیجر) (پایتخت کشور نیجر) (پايتخت نيجر) (نام پایتخت نیجریه) (مرکز نیجریه) (پايتخت نيجريه) (پایتخت کشور نیجریه) (پایتخت نیجریه کجاست) (مرکز نیجر) (پایتخت کشورنیجر) (مرکز کشور نیجر) (نام پایتخت نیجر) (پايتخت كشور نيجر) (کشور نیجریه) (مرکز کشور نیجریه) (پایتخت نیجر کجاست) (پایتخت نیجریه ) () (نیجریه کجاست) (پایتخت نیجریه چیست) (پایتخت کشورنیجریه) (مرکزنیجر) (پايتخت كشور نيجريه) (بايتخت نيجر) (مركز نيجريه) (کشور نیجر) (÷ایتخت نیجرچه نام دارد) (مركز كشور نيجريه) (مركز كشور نيجر) (پایتختنیجر) (نام پايتخت نيجر) (پایتخت+نیجر) (مرکزنیجریه) (پایتخت نیجریه) (پاىتخت نىجر) (نام پایتخت کشور نیجر) (پایتخت کشور نیجر کجاست؟) (پایتخت کشور نیجر ؟) (بايتخت نيجريه) (پایتخت نیجر) (پایتخت نیجیریه) (پایتخت نیجر چیست) (پایتخت نیجریه؟) (پایتخت نیجر؟) (نام پایتخت نیجر؟) (�����ی� �ی��) (پايتخت گشور نيجر)