پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آندورا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آندورا (Andorra) آندورا لا ولا (Andorra la Vella) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آندورا) (پایتخت اندورا) (پايتخت اندورا) (پايتخت آندورا) (پایتخت آندورا کجاست؟) (نام پایتخت آندورا) (آندورا کجاست) () (کشور اندورا) (کشور آندورا) (پایتخت کشور آندورا) (اندورا) (آندورا کجاست؟) (اندورا کجاست) (پایتخت کشور اندورا) (پایتخت آندروا)