پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایشلق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایشلق 424423 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایشلق باید ابتدا 0424423 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایشلق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0424423123456 را وارد نمایید. شهرستان ایشلق از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایشلق)