پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 60 سوره آل عمران:

"الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ"

این آیه در حزب چهار جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 60 سوره آل عمران:

"سخن حق همان است که از جانب خدا به تو رسید، مبادا هیچ گاه در آن شکّ کنی!"

این آیه در حزب چهار جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 60 سوره آل عمران:

"The Truth (comes) from Allah alone; so be not of those who doubt."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده