پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 54 سوره آل عمران:

"وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"

این آیه در حزب چهار جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 54 سوره آل عمران:

"یهود با خدا مکر کردند و خدا هم در مقابل با آنها مکر کرد، و خدا از همه بهتر تواند مکر کرد."

این آیه در حزب چهار جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 200 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 54 سوره آل عمران:

"And (the unbelievers) plotted and planned, and Allah too planned, and the best of planners is Allah."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 54 سوره آل عمران) (تفسیرایه 54 ال عمران) (تفسیر ایه 54 سوره ال عمران) (آيه 54 سوره آل عمران) (ترجمه آیه 54 سوره آل عمران) (آیه54 سوره آل عمران) () (تفسیر ایه 54 سوره العمران)